Loading...

Otito Diri Chineke By Jude Nnam Lyrics

Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu
N'ụwa a udo! udo dịrị
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma!

Otito dịrị Chukwu (n'elu)
Otito dịrị Chukwu (n'elu kasị elu)

Anyị ajaa Gị mma eh!
Anyị agọzie Gị eh!
Anyị esekpuoro Gị!
Anyị etoo Gị
Anyị ekelee Gị n'ihi nnukwu ebube Gị
Osebụrụwa Chukwu
Eze nke eligwe
Chukwu Nna ji ike niile
Otito-o-o-o dịrị Gi n'elu Kasị elu!

Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu
N'ụwa a udo! udo dịrị
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma!

Otito dịrị Chukwu (n'elu)
Otito dịrị Chukwu (n'elu kasị elu)

Dinwenụ Jesu Kristi
Sọ otu Nwa Chineke mụrụ
Dinwenu Chukwu, Nwatụrụ nke Chineke
Nwa nke Nna
Gị Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa meer'anyị ebere
Gị Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nar'arịrịọ anyị
Gị Onye nọ n'aka nri Nna meer'anyị ebere
Otito-o-o-o dịrị Gi n'elu kasị elu!

Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu
N'ụwa a udo! udo dịrị
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma!

Otito dịrị Chukwu (n'elu)
Otito dịrị Chukwu (n'elu kasị elu)

N'ihi na sọ Gị dị nsọ
Sọ Gị bụ Dinwenụ!
Sọ Gị Jesu Kristi
Kachasị dị elu
Gị na Mmụọ Nsọ
N'ebube Chukwu Nna
Amen! Amen!!
Otito-o-o-o dịrị Gi n'elu Kasị elu!

Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu
N'ụwa a udo! udo dịrị
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma
Ndị mmadụ ndị nwere obi ọma!

Please rate this script

Give valuable feedback to the uploader/composer

The script ratings help other users find suitable scripts

Similar scripts

Loading...

Otito Diri Chineke By Jude Nnam

Chinedu Knight

237

4

0

358

54 votes


Please Rate this scriptUPLOADED ON Aug 06, 2021

This is a very nice Gloria

Composer

jude nnam

Category

Glory be to God


Your Comment

0/2,000 characters


Comments

No Comments yet


Contact Us
Disclaimer
Privacy Policy
Terms and Condition
Created by

Chinedu Knight