Loading...

Chineke Onyeoma (Kele Chineke Jaa Ya Mma) Lyrics

CHINEKE ONYEOMA 

CHORUS: 

Kele Chineke jaa Ya mma (Soprano & Alto) 

Ekele, O di mma eee 

Onye kel’uwa 

Onyeoma, Onyeoma, Onyeoma.  (Sing chorus 2ice)

 

Verses: 

1.  Sorom tobe Ya 

Tobenu Chineke 

Ekene diri Gi Nna 

Imeela. 

 

2.  K’anyi jaa ya mma 

Bunye Y’onyinye 

Anyi ekele Gi Nna 

Imela 

 

3.  Anyi g’eji gini kele Gi 

Ezebube k’Ibu 

Otito na nsopuru diri Gi 

Eze dalu o! 

 

4.   Ihunanya Chineke kasi akasi 

Olis’ebuluwa Chineke dalu o!

 Imeka. 

 

5.    Na-ra- Onyinye umu Gi n’enye Gi Na-ra Aja anyi n’achunyere Gi 

 

6.    Onyinye nwanyi ajadu 

ka’nyi n’ebunye Gi 

Na-ra-ya- ma gozie kwa’nyi 

Please rate this script

Give valuable feedback to the uploader/composer

The script ratings help other users find suitable scripts

Similar scripts

Loading...

Chineke Onyeoma (Kele Chineke Jaa Ya Mma)

Chinedu Knight

28

0

0

45

8 votes


Please Rate this scriptUPLOADED ON May 02, 2023

There is no description for this

Composer

jude nnam

Category

Offertory


Your Comment

0/2,000 characters


Comments

No Comments yet


Contact Us
Disclaimer
Privacy Policy
Terms and Condition
Created by

Chinedu Knight